TILLITSVALGTE 2016

Styret Navn Telefon
Leder Johnny Flatmo 91659679
Kasserer Knut Engen 97116341
Styremedlem Jens Kr. Nyerrød
Styremedlem
(ansvar Tur-O)
Erik Sogn 95779547

Andre Verv
Representant i Raumar
(ansvar karuseller)
Knut Engen 97116341
Raumar-karusellen Bente Aarhus
Materiallager Jens Kr. Nyerrød
Hjemmeside Linda Engen 41613537

Revisorer
Revisor Erland Skogli
Revisor Jens Kr. Nyerrød

Valgkomite
Medlem Arne Flatmo
Medlem Ida Engen
Medlem Tone C. Glader

KONTAKTINFORMASJON