ÅRSMØTE ONSDAG 29. MARS

Publisert 11.03.17 av Linda Engen

Årsmøte avholdes onsdag 29. mars kl. 19.00 på Pakkhuset, Årnes.
Premie- og merkeutdeling for Nes O-trim fra kl. 18.30.
Forslag til behandling sendes styret innen 15. mars.