ÅRSMØTE ONSDAG 25. MARS

Publisert 06.03.15 av Linda Engen

Årsmøtet blir holdt onsdag 25. mars kl 19.00 på Pakkhuset, Årnes stasjon.
Premie og merkeutdelinger for Nes o-trim fra kl. 18.00.
Saker som ønskes behandlet må meldes styret innen 10. mars.