ÅRSMØTE TORSDAG 27. MARS

Publisert 07.03.14 av Knut Engen

Torsdag 27. mars kl. 19.30 på Pakkhuset ved Årnes stasjon. Merkeutdeling for Nes O-Trim fra kl. 19.00.