RAUMARKARUSELLENS FØRSTE LØP

Publisert 13.05.13 av Linda Engen

Raumar-karusellen starter opp igjen torsdag 16. mai, fra Holmgren på Brårud!
Med andre ord, er det vi som arrangerer. Løpet vil også telle som løp nr. 2 i trimkarusellen vår.
Start fra kl 18.00-19.00. Merking fra fv. 179 i Brårud.

Det har blitt foretatt en god del hogst på Brårud. Dette er ikke innkorrigert på kartet, da det ikke vil berøre løypene.
Løs postbeskrivelse.

Se innbydelsen for mer informasjon.