ÅRSMØTE

Publisert 07.02.13

Torsdag 7. mars kl. 19.00 hos Ida og Knut Engen.
Det er merket fra rv. 177 i Fenstad. Sakes som ønskes behandlet bes meldt styret innen 1. mars.