KONTINGENT 2016

kontingent2012Giro-informasjon 

Betalingsinformasjon: 
Medlemskontingent Nes o-lag 2016

Betalt til: 
Nes Orienteringslag 
v/ Knut Engen 
Åsleia 67 
2170 Fenstad 

Til konto: 
16190714539

Vennligst oppgi navn og fødsels-år under betalingsinformasjon for alle det
betales for.